Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Thành tích > GAME CASHFLOW >

Hướng dẫn chơi Board Game Cashflow

big_283993_00_game-cashflow-tro-choi-tai-chinh-danh-cho-m_500_01

BẮT ĐẦU CHƠI

Giới thiệu chung về Cashflow Game!
1. Chọn một người làm ngân hàng trong trò chơi.
2. Đặt các thẻ cơ hội, thẻ thị trường, thẻ Doodads lên bàn cờ.
3. Phát bảng tóm tắt tài chính cá nhân cho mỗi người chơi.
4. Mỗi người chơi rút thăm một thẻ nghề nghiệp.
5. Điền các thông tin từ thẻ nghề nghiệp lên bảng tài chính cá nhân.
6. Tìm một người làm kiểm toán cho bạn. (Người chơi bên tay phải bạn).
7. Ngân hàng chi trước một tháng lương cho mỗi người chơi (Dòng tiền hàng tháng + tiền tiết kiệm). Người chơi cập nhật số tiền mặt trên bảng tài chính.
8. Mỗi người chơi chọn một con vật đặt lên ô “Start Here” trên vòng Rate Race.
9. Chọn một giấc mơ của mình trên vòng Fast Track.
10. Tung xúc xắc để chọn ai là người đi đầu tiên.
11. Bắt đầu chơi trò Cashflow!

Ghi nhớ:
- Thoát khỏi vòng Rate Race khi thu nhập thụ động lớn hơn tổng chi phí!
- Xây dựng dòng thu nhập thụ động bằng cách mua tài sản tạo dòng lưu kim dương.
- Đọc thẻ Cơ hội (Big Deals & Small Deals), thẻ thông tin thị trường (The Market), thẻ tiêu xài (Doodads). Mỗi thẻ có thể tác động đến tài chính của bạn.
- Cẩn thận đừng để phá sản. Hãy trở nên thông minh trong các mối đầu tư.
- Điều chỉnh lại chiến lược của bạn khi thị trường thay đổi.

Phần I – Vòng Rate Race.
Vòng Rate Race là một vòng tròn trên bàn cờ. Còn gọi là vòng luẩn quẩn, nơi mà hầu hết chúng ta thức dậy đi làm, chiều xách cặp táp ề, cuối tháng lĩnh lương.)

- Mục tiêu của bạn thoát khỏi vòng Race Race và tiến vào vòng Fast Track.
- Để thoát khỏi vòng Rate Race, bạn phải mua các mối đầu tư tạo ra dòng lưu kim (hoặc thu nhập thụ động ) cho đến khi tổng thu nhập thụ động lớn hơn tổng chi phí hàng tháng.

Phần II – Vòng Fast Track
Vòng Fast Track là vòng lớn xung quanh bàn cờ. (Còn gọi là vòng nhanh, nơi mà những người giàu chơi trò chơi của tiền bạc – tiền bạc làm việc cho họ).

Khi thoáy khỏi vòng Rate Race và tới vòng Fast Track, mục tiêu của bạn là:
1) Mua giấc mơ của bạn.
OR
2) Tăng dòng thu nhập thụ động hàng tháng lên.
 
LÀM SAO ĐỂ CHIỂN THẮNG?

Bạn chiến thắng trò chơi nếu:
1. Bạn là người đầu tiên mua được giấc mơ của bạn trên vòng Fast Track thì người đó dánh chiên thắng à cuộc chơi kết thúc.

OR
2. Bạn là người đầu tiên tích lũy được $50,000 dòng thu nhập thụ động hàng tháng trên vòng Fast Track bằng cách mua những cơ hội kinh doanh trên vòng Fast Track (những ô màu lục).

Các thiết lập một buổi chơi:
1. Chọn một người làm công việc như một ngân hàng – người giỏi về con số và có thể đếm tiền nhanh. Nếu ngân hàng cũng đồng thời là người chơi, thì phải để tiền của họ riêng biệt với ngân hàng.
Ngân hàng nhận trả mọi khoản tiền chõ người chơi.

2. Đặt thẻ Big Deals, Small Deals, The Market, Doodads lên phần đặt thẻ trên bàn cờ.
3. Chia cho mỗi người một bảng cân đối tài chính cá nhân.
Ghi chú: Mặt đầu tiên của bảng cân đối tái chính để người chơi cập nhật thông tin của mình khi đang trong vòng Rate Race. Mặt còn lại có dòng chữ “Xin chúc mừng!” sử dụng khi bạn vào vòng Fast Track.)

4. Xáo trộn các thẻ nghề nghiệp một cách ngẫu nhiên, lật úp mặt thẻ lại, mỗi người chơi rút ngẫu nhiên một thẻ. Chia cho mỗi người một bút chì. Người chơi ghi lại thông tin chính xác trên thẻ nghề nghiệp lên bảng báo cáo tái chính cá nhân.
Ghi chú: Mỗi người chơi bắt đầu trò chơi bắt đầu trò chơi với ố tiền vay ngân háng là 0, số con bằng 0.
5. Đưa cho người kiểm toán kiểm tra (người ngồi bên tay phải của bạn) Vai trò của người kiểm toán là trợ giúp bạn tính toán chính xác. Mỗi lân bạn thay đổi bảng báo cáo tài chính cá nhân, kiểm toán phải kiểm tra công việc của bạn.
6. Ngân hàng phát tiền mặt cho người chơi. Số tiền mặt mà mỗi người chơi nhận được khi bắt đầu trò chơi là:
Dòng tiền hàng tháng + Tiền mặt.

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHƠI GAME CASHFLOW?

Để bắt đầu:
1. Mỗi người chơi tự chọn một con vật.
-> Đặt con vật này trên ô “Start Here” trên vòng Rate Race.
2. Chọn một giấc mơ mình thích (ô màu hồng trên vòng Fast Track)
-> Hai người cùng chơi có thể chọn cùng một giấc mơ.
3. Từng người chơi tung một con xúc xắc, ai có số điểm cao nhát thì người đó sẽ là người đi trước. Sau đó lượt đi lần lượt theo chiều từ trái qua phải.
4. Người chơi tung xúc xắc khi đi trên vòng Rate Race.
5. Nếu bạn đi vào ô Opportunity (cơ hội), ô The Market (thị trường) hoặc ô Doodads (chi phí phải trả), bạn bốc một thẻ tương ứng và đọc lớn nó.

CÁC Ô TRÊN VÒNG RATE RACE!


---------------PAY CHECK-------------------
Mỗi lần bạn đi vào hoặc băng qua ô Pay Ckeck, bạn nhận “Dòng tiền hàng tháng” từ ngân hàng. Nếu con số đó là âm, bạn trả khoản tiền đó cho ngân hàng. Mỗi kỳ Pay Ckeck tương đương như một tháng. Bạn cập nhật lại số tiền mặt hiện có lên bảng tái chính cá nhân.

Nếu bạn quên hỏi ngân hàng trả lương, bạn sẽ mất nó!

---------------OPPORTUNITY-------------------
Thẻ Small Deals và Big Deals là những thẻ cơ hội. Chúng bao gồm nhiều cơ hội đầu tư rất đa dạng, có thể giúp bạn thoát khỏi vòng Rate Race.
Khi bạn đi vào ô “Opportunity” bạn có thể chọn một trong hai cơ hội. Chúng bao gồm nhiều cơ hội đầu tư rất đa dạng có thể giúp bạn thoát khỏi vòng Rate Race.
Khi bạn đi vào ô “Opportunity” bạn có thể chọn một trong hai thẻ “Small Deals và Big Deals”. Giá của một thẻ Small Deals lớn nhất là $5,000 – Big Deals có giá từ $6,000 trở lên.
Đọc lớn các thẻ cơ hội, có một số cơ hội cho phép người chơi khác mua bán tài sản.
Tài sản chỉ được phép bán khi thẻ nào đó cho phép hoặc buộc phải bán do phá sản.
Cơ hội hết hiệu lực khi người chơi kế tiếp đi.
Người chơi chỉ được bán những tài sản mà họ đang sở hữu.
Người chơi không được liên kết với người khác để mua cơ hội.

---------------THE MARKET-------------------
Thẻ thông tin thị trường là nơi mà bạn có thể tìm thấy những người đang tìm mua danh mục đầu tư của bạn. Thông tin thị trường còng có những biến động kinh tế có thể gây tác động đến tình hình tái chính của bạn.
Khi bạn đi vào ô “Market” bạn bốc một thẻ The Market hãy đọc lớn cho mọi người cùng nghe. Những ai có tài sản như trong thẻ có chỉ dẫn có thể bán với giá đặc biệt ghi trên thẻ. Nếu bạn bán bạn sẽ nhận số tiền của bạn từ ngân hàng (ngân hàng đại diện cho người mua) và cập nhật lại số liệu tái chính.

---------------DOODADS-------------------
Doodads là những điều không mong đợi và thường là những khoản mục không cần thiết để bạn chi tiền.
Khi bạn đi vào ô “Doodads” bốc thẻ Doodads và làm theo những chỉ dẫn từ thẻ, Doodads buộc bạn phải trả không có quyền lựa chọn. Bạn có thể mượn tiền ngân hàng để trả khoản tiền này.

---------------CHARITY-------------------
Làm từ thiện là một quyền lựa chọn. Nếu bạn đi vào ô “Charity” bạn có thể làm từ thiện 10% tổng thu nhập của bạn (trả số tiền đó cho ngân hàng) hoặc (không) và bạn có thể tung 1 hoặc 2 xúc xắc trong 3 lượt đi liên tiếp.

---------------BABY-------------------
Một sự kiện mới đến với gia đình bạn! Khi bạn đi vào ô “Baby”:
a. Tăng số con lên trong bảng tái chính của bạn (Số con tối đa 3).
b. Cộng thêm “Chi phí nuôi con” lên bảng tái chính.
c. Cập nhật lại “Tổng chi phí của bạn”.
d. Giảm “Dòng tiền hàng tháng” một khoản bằng chi phí nuôi con.
e. Đưa cho kiểm toán viên kiểm tra lại kết quả tính toán của bạn.

Ghi chú: Mỗi người chơi chỉ có tối đa 2 con.

---------------DOWNSIZE-------------------

Khi bạn đi vào ô Downsize đồng nghĩa với việc ông chủ không thích bạn và bạn tạm thời bị đuổi việc. Trả “Tồng chi phí” cho ngân hàng và mất 2 lượt chơi. Mất luôn quyền đi 2 xúc xắc nếu làm từ thiện.

CÁC QUYỀN CHỌN TRÊN VÒNG RATE RACE!


---------------VAY NGÂN HÀNG-------------------

Bạn có thể mượn tiền ngân hàng nếu như tình trạng tái chính của bạn chưa bị phá sản. Món nợ là bội số của $1,000. Lãi suất ngân hàng là 10% trên một tháng (tương ứng mỗi kỳ Pay Check). Bạn phải trả lãi vay cho ngân hàng $100 cho mỗi $1,000 tiền mượn ngân hàng.

Khi bạn mượn tiền ngân hàng:

- Nhận tiền mặt từ ngân hàng.
- Cộng khoản vay ngân hàng vào phần “Nợ của bảng tái chính.
- Cộng thêm số tiền trả lãi vay hàng tháng (10% số tiền vay) vào cột “Chi phí trên bảng tái chính.
- Cập nhật lại số liệu Tổng chi phí.
- Cập nhật lại số liệu Dòng tiền háng tháng.
- Đưa cho kiểm toán viên kiểm tra lại kết quả tính toán của mình!

---------------TRẢ NỢ NGÂN HÀNG------------------
Bạn có thể trả nợ ngân hàng để giảm chi phí của bạn xuống. Bạn phải trả nguyên vẹn đối với từng khoản nợ, ngoại trừ khoản tiền vay ngân hàng.
Lưu ý: “Thuế”, “Chi phí khác” và “Chi phí nuôi con” không thể bỏ.
-> Đó là những chi phí thường xuyên để duy trì cuộc sống.

Khi bạn trả nợ ngân hàng:
- Xóa hoặc cập nhật lại khoản nợ ở phần “Nợ” trong bảng tái chính.
- Thay đổi số liệu Chi phí có liên quan.
- Cập nhật lại số liệu “Tổng chi phí”
- Cập nhật lại “Dòng tiền hàng tháng”.
- Đưa cho kiểm toán viên kiểm tra lại.
Khoản nợ ngân hàng trả với số tiền là bội số của $1,000. Mỗi $1,000 nợ ngân hàng được trả, bạn giảm chi phí trả lãi vay xuống $100 . Bạn có thể trả một phần nợ vay ngân hàng. Cập nhật lại số liệu liên quan.

---------------PHÁ SẢN------------------

Nếu “Dòng tiền háng tháng” của bạn là số âm ở mỗi kỳ Pay Check và bạn không còn tiền mặt để trả, khi đó bạn bị phá sản.
Nếu bạn bị phá sản:
- Bán tất cả tái sản mà bạn sở hữu và nhận được ½ tiền cọc từ ngân hàng .
- Sử dụng số tiền đó để trả nợ cho đến khi Tổng thu nhập của bạn lớm hơn chi phí.
- Mất 3 lượt chơi.
Nếu sau khi bán toàn bộ tài sản và trả nợ, Dòng tiền hàng tháng của bạn vẫn bị âm thì nợ mua xe, nợ thẻ tín dụng và nợ mua sắm được tăng thêm kỳ hạn trả, bạn chỉ cần trả ½ chi phí này. Còn chi phí nợ thế chấp nhà và nợ đại học vẫn giữ như cũ. Nếu dòng tiền mặt của bạn tiếp tục bị âm bạn loại khỏi cuộc chơi.
 
VÒNG FAST TRACK

Bạn chuyển từ vòng Rate Race sang vòng Fast Track khi “Tổng thu nhập thụ động” lớn hơn “Tổng chi phí” ở bất kỳ vòng chơi nào.

1. Lật mặt sau của bảng tái chính, bảng tái chinh dùng cho vòng Fast Track. Điền các thông tin:
a. Họ và tên người kiểm toán.
b. Tính toán sự tăng trưởng kinh tế. Dòng tiền khi bắt đầu vòng Fast Track. Khi bạn di chuyển từ vòng Rate race sang vòng Fast Track, bạn nhận được 100 lần thu nhập thụ động của bạn. Đó là khoản thu nhập khởi điểm mà bạn nhận được mỗi lần đi vào hoặc băng qua ô “CASH FLOW @ DAY”.
Ghi chú: tại sao bạn lại nhận được 100 lần khoản thu nhập thụ động của bạn? Bởi bạn đã vượt qua những thử thách về trí thông minh tái chính của mình! Bạn đã đầu tư rất thành công ở vòng Rate race. Sau đó bạn tái đầu tư dòng lợi nhuận mang lại, trở thành một nhà đầu tư lão luyện. Bạn tăng dòng thu nhập thụ động của bạn lên 100 lần!

Bạn nhận được số tiền CASH FLOW @ DAY để bắt đầu chơi trên vòng FAST TRACK.
c. Tính toán Mục tiêu dòng lưu kim cần đạt được để chiến thắng. Nó bằng dòng lưu kim cần đạt được để dành chiến thắng + $50,000.
d. Ghi lại nhật ký CASHFLOW @ DAY.
2. Đặt quân cờ của mình vào vòng Fast Track tại ô có từ “Enter Here”.
3. Bạn tung 2 xúc xắc trên vòng Fast Track.
4. Các thẻ cơ hội, thẻ thị trường, thẻ Doodads không cong liên quan đến bạn. Bảng tài chính ở vòng Rate Race không còn hiệu lực ở vòng Fast Track.
5. Bạn không được phép mượn tiền từ ngân hàng trong vòng này.

CÁC Ô TRÊN VÒNG FAST TRACK

CASHFLOW® DAY-------------
Mỗi lần bạn đi vào hoặc băng qua ô “Cashflow Day” bạn nhận được Thu nhập CASHFLOW® DAY từ ngân hàng. Nếu bạn đã đi vào hoặc băng qua ô Cashflow Day mà quên đòi nó, bạn vẫn có quyền nhận lại nó.

ĐẦU TƯ KINH DOANH------------
Đó là những ô màu xanh lục trên vòng Fast Track. bạn có thể mua những cơ hội kinh doanh khi bạn đi vào ô đó và trả trước một khoảng tiền đầu tư. Mỗi một vụ mua bán, cơ hội kinh doanh đó do người mua giữ, người chơi khác không được quyền mua nó nữa.
Khi bạn đầu tư vào cơ hội kinh doanh:
- Ghi tên doanh nghiệp, dòng tiền hàng tháng tạo ra, tính lại thu nhập CASHFLOW® DAY mỡi trong bảng tài chính.
- Đưa cho người kiểm toán kiểm tra lại kết quả tính tóan của bạn.

Ghi chú: Nếu có cơ hội đầu tư cần phải quyết định bởi việc tung xúc xắc, người chơi khác khi đi vào ô cơ hội đó có thể mua và thử lại, cho đến khi có một người chơi nào đó thành công. Khi cơ hội đó đã có người mua được thành công thì người chơi khác không có quyền mua nó nữa.

GIẤC MƠ----------
Mỗi lần bạn đi vào ô “Giấc mơ” bạn có quyền mua nó nếu bạn có đủ số tiền mặt.
Nếu bạn đi vào ô “Giấc mơ” của người chơi khác:
Bất cứ khi nào bạn đi vào ô “Giấc mơ” của người chơi khác và mua giấc mơ đó, bạn phải tăng chi phí của giấc mơ đó lên gấp đôi chi phí gốc.
Ví dụ: Bạn đang ở ô “Giấc mơ” của một người chơi nào đó đã mua nó, giá của giấc mơ đó là $100,000. Khi bạn quyết định mua “Giấc mơ” đó, bạn phải trả $100,000. Khi bạn quyết định mua “Giấc mơ” đó bạn phải trả $100,000 + $100,000 = $200,000 để mua được nó. Nếu một người chơi khác đi vào ô đó và muốn mua nó, người đó phải trả $100,000 + $100,000 + $100,000=$300,000 để mua giấc mơ đó.

LÀM TỪ THIỆN-------------
Khi bạn đi vào ô làm từ thiện, bạn có thể làm từ thiện nếu bạn muốn, và bạn có thể đi 1,2 hoặc 3 xúc xắc trên một lần đi. bạn có thể tùy chọn số lượng xúc xắc tung trong mỗi lần chơi.

KIỂM TÓAN THUẾ--------
Khi bạn đi vào ô Kiểm tóan thuế, bạn phải trả ½ số tiền mặt bạn hiện có.
LY DỊ------------
Mất hết sạch số tiền bạn hiện có.

BỊ KIỆN CÁO-----------
Bạn mất ½ số tiền mặt để biện hộ cho sự trong sạch của bản thân.

Đã xong - các bạn có thể thảo luận tiếp!
Chúc các bạn thành công và tìm được ẩn ý của Kiyosaki đã gửi gắm trong trò chơi này.

Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Đình Phú @ 22:54 09/07/2010
Số lượt xem: 2360
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Robert Kyiosaki giới thiệu sách Dạy Con Làm Giàu